Cáp điện thoại 2 đôi (1/0.5mm x 2P)

Mã SP: RG6-112

5.300 ₫

 

- Đóng gói: 

100m/cuộn

200m/cuộn

 

 

- Đóng gói: 

100m/cuộn

305m/cuộn