gtag('config', 'AW-666152280');

Cầu dao bảo vệ dòng rò MEL-30/225

Mã SP: MEL-30/225

447.300 ₫
Số cực: 2P
Dòng định mức In (A): 25A
Dòng rò IΔn (mA): 30mA/100mA