gtag('config', 'AW-666152280');

Cầu dao bảo vệ dòng rò MEL-30/232

Mã SP: MEL-30/232

480.900 ₫
Số cực: 2P
Dòng định mức In (A): 32A
Dòng rò IΔn (mA): 30mA/100mA