gtag('config', 'AW-666152280');

Cầu dao bảo vệ dòng rò MEL-30/440

Mã SP: MEL-30/440

739.200 ₫
Số cực: 4P
Dòng định mức In (A): 40A
Dòng rò IΔn (mA): 30mA/100mA