Chấn lưu điện tử EBL-18

Mã SP: EBL-18

66.000 ₫

- Ballasts điện tử 18W

- Electric Ballasts 18W

Sản phẩm khác