Chứng nhận

MPE là đơn vị thiết bị chiếu sáng đầu tiên tại Việt Nam vào hệ thống DIALux (Premium Partner)
MPE là đơn vị thiết bị chiếu sáng đầu tiên tại Việt Nam vào hệ thống DIALux (Premium Partner)