Máng đèn 1 bóng 0.6m Chân Xanh dương

Mã SP: MBT 118/BL

130.000 ₫

- Máng chân đèn màu xanh dương 

- Máng đèn 1 bóng 0.6m (Tăng phô + chuột)