Máng đèn 1 bóng 1.2m chân xanh dương

Mã SP: MBT 136/BL

140.000 ₫

- Máng chân đèn màu xanh dương

- Máng đèn 1 bóng 1.2m (Tăng phô + chuột)