Máng đèn siêu mỏng 1 bóng 0.6m chân xanh dương

Mã SP: EBT 118/BL

118.000 ₫

- Máng đèn siêu mỏng 0.6m đơn ballast điện tử
- Máng đèn chân màu xanh dương