Máng đèn siêu mỏng 1 bóng 1.2m chân xanh dương

Mã SP: EBT 136/BL

125.000 ₫

- Máng đèn siêu mỏng 1.2m đơn ballast điện tử
- Máng đèn chân màu xanh dương