Máng đèn xương cá 2 bóng 0.6m

Mã SP: MAT 218

465.000 ₫

Máng đèn xương cá âm trần 2 bóng 0,6m (tăng phô + chuột)