Máng đèn xương cá 3 bóng 0.6m

Mã SP: MAT 318

750.000 ₫

Máng đèn xương cá âm trần 3 bóng 0,6m (tăng phô + chuột)