Tủ điện âm tường chứa MCB TS-14

Mã SP: TS-14

330.000 ₫
Khả năng chứa (Số cực): 11-14
Kích thước (A×B×C×D×H1×H2)mm: 349 × 248 × 326 × 228 × 96 × 70