Tủ điện lắp nổi TN-4

Mã SP: TN-4

55.300 ₫

Tủ điện lắp nổi chứa MCB 4 cực Sê-ri TN

Khả năng chứa: 3-4 Cực

MPE Distribution box TN-4 Consumer Unit size (LxHxW)mm: 93 x 124 x 85 mm 

Sản phẩm khác