Typical Product

Đèn Bàn Thông Minh

Decorative Lights Happy Smart BHS2 MPE

1,873,700 ₫

Điều Khiển Wifi

Side 4 SW4 switches

1,194,700 ₫

Floodlight Smart Wifi

LED Flood Light MPE 50W Wifi

947,100 ₫

Điều Khiển Zigbee

Smart Door Lock DL1

7,133,100 ₫

Điều Khiển Zigbee

Smart Door Lock in Black DL2

11,177,500 ₫

Camera - Chuông cửa - đui đèn - ổ cắm đa năng - van khóa

Outdoor Smart Camera

1,557,300 ₫

Smart LED Bulb

Led Bulb Smart LB-9-SM

587,500 ₫

Ốp Trần 20W

Smart LED Ceiling Light

1,437,200 ₫

LED Dây Smart

LED wire Smart

1,148,000 ₫

New Product

Downlight DLE

LED Downlight DLE 9W

Video

MPE - SERI LBD3(New) SIÊU PHẨM CHỐNG ẨM - HIỆU SUẤT CHIẾU SÁNG CAO
MPE - SERI LBD3(New) SIÊU PHẨM CHỐNG ẨM - HIỆU SUẤT CHIẾU SÁNG CAO

Certificate

GERMAN TECHNOLOGY: MPE IS A PREMIUM PARTNER OF DIAL (GERMANY). OVER 1000 KIND OF MPE LED LIGHTS HAS UPDATED ON DIALux - LIGHTING DESIGN SOFTWARE

GERMAN TECHNOLOGY: MPE IS A PREMIUM PARTNER OF DIAL (GERMANY). OVER 1000 KIND OF MPE LED LIGHTS HAS UPDATED ON DIALux - LIGHTING DESIGN SOFTWARE

GERMAN TECHNOLOGY: MPE IS A PREMIUM PARTNER OF DIAL (GERMANY). OVER 1000 KIND OF MPE LED LIGHTS HAS UPDATED ON DIALux - LIGHTING DESIGN SOFTWARE