Typical Product

Đèn Bàn Thông Minh

Decorative Lights Happy Smart BHS2 MPE

2,246,500 ₫

Điều Khiển Wifi

Side 4 SW4 switches

1,491,200 ₫

Floodlight Smart Wifi

LED Flood Light MPE 50W Wifi

1,179,200 ₫

Điều Khiển Zigbee

Smart Door Lock DL1

9,400,600 ₫

Điều Khiển Zigbee

Smart Door Lock in Black DL2

14,814,000 ₫

Camera - Chuông cửa - đui đèn - ổ cắm đa năng - van khóa

Outdoor Smart Camera

2,102,100 ₫

Smart LED Bulb

Led Bulb Smart LB-9-SM

481,700 ₫

Ốp Trần 20W

Smart LED Ceiling Light

1,153,900 ₫

LED Dây Smart

LED wire Smart

1,048,700 ₫

Video

MPE - SERI LBD3(New) SIÊU PHẨM CHỐNG ẨM - HIỆU SUẤT CHIẾU SÁNG CAO
MPE - SERI LBD3(New) SIÊU PHẨM CHỐNG ẨM - HIỆU SUẤT CHIẾU SÁNG CAO

Certificate

GERMAN TECHNOLOGY: MPE IS A PREMIUM PARTNER OF DIAL (GERMANY). OVER 1000 KIND OF MPE LED LIGHTS HAS UPDATED ON DIALux - LIGHTING DESIGN SOFTWARE

GERMAN TECHNOLOGY: MPE IS A PREMIUM PARTNER OF DIAL (GERMANY). OVER 1000 KIND OF MPE LED LIGHTS HAS UPDATED ON DIALux - LIGHTING DESIGN SOFTWARE

GERMAN TECHNOLOGY: MPE IS A PREMIUM PARTNER OF DIAL (GERMANY). OVER 1000 KIND OF MPE LED LIGHTS HAS UPDATED ON DIALux - LIGHTING DESIGN SOFTWARE