Máng đèn 1 bóng 0.6m chân trắng

Mã SP: MBT 118

130.000 ₫

Máng đèn 1 bóng 0.6m (Tăng phô + chuột)