Máng đèn 1 bóng 1.2m chân trắng

Mã SP: MBT 136

140.000 ₫

Máng đèn 1 bóng 1.2 m (Tăng phô + chuột)