Máng đèn siêu mỏng 1 bóng 1.2m chân trắng

Mã SP: EBT 136

125.000 ₫

- Máng đèn siêu mỏng 1.2m đơn ballast điện tử